Services 3

 • Upadłość konsumencka

  Upadłość konsumencka

  Proces zmierzający do ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, czyli tzw. upadłości konsumenckiej, od 24 marca 2020r.…

  Czytaj więcej

 • Upadłość przedsiębiorcza

  Upadłość przedsiębiorcza

  Kancelaria oferuje obsługę przedsiębiorców w zakresie prawa upadłościowego, obejmującą w szczególności: - wsparcie przedsiębiorcy-dłużnika ubiegającego się o ogłoszenie upadłości układowej…

  Czytaj więcej

 • Upadłość transgraniczna

  Upadłość transgraniczna

  Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie w sprawach z zakresu upadłości transgranicznej, obejmujące w szczególności: - wsparcie przedsiębiorcy-dłużnika ubiegającego się o ogłoszenie…

  Czytaj więcej

 • Prawo spółek

  Prawo spółek

  Kancelaria oferuje usługi z zakresu szeroko rozumianego prawa spółek i rynku kapitałowego. Usługi  kancelarii  obejmują  między  innymi:  zakładanie  i  likwidację …

  Czytaj więcej

 • Compliance

  Compliance

  Kancelaria oferuje usługi w zakresie compliance tj. systemu zapewniania zgodności działania przedsiębiorcy z prawem.  Wsparcie  Kancelarii  ma  na  celu zmniejszanie…

  Czytaj więcej

 • Windykacja należności

  Windykacja należności

  Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie wierzycieli w procesie dochodzenia należności na wszystkich jego etapach. Wsparcie w procesie dochodzenia należności obejmuje między…

  Czytaj więcej

 • Windykacja międzynarodowa

  Windykacja międzynarodowa

  Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie wierzycieli w dochodzeniu wierzytelności międzynarodowych na każdym z jego etapów. Kancelaria oferuje wsparcie między innymi w…

  Czytaj więcej

 • Reprezentacja dłużników

  Reprezentacja dłużników

  Kancelaria oferuje wsparcie dla dłużników w postępowaniach windykacyjnych – na etapie polubownym, sądowym oraz w postępowaniu egzekucyjnym. Usługi obejmują między…

  Czytaj więcej

 • Prawo karne

  Prawo karne

  Kancelaria  oferuje  usługi  z  zakresu  obrony  w  sprawach  karnych  oraz  karno-skarbowych, ze  szczególnym  uwzględnieniem  obrony  w s prawach przestępstw gospodarczych.…

  Czytaj więcej