Jak zostać doradcą restrukturyzacyjnym?

Swego czasu, na naszym blogu przedstawiliśmy Państwu różnice pomiędzy syndykiem w postępowaniu upadłościowym a nadzorcą oraz zarządcą w postępowaniu restrukturyzacyjnym (dla przypomnienia: https://www.duch-bromis.pl/syndyk-nadzorca-zarzadca-a-moze-doradca-restrukturyzacyjny/). Zwróciliśmy uwagę na to, że te funkcje w postępowaniu wykonuje tak właściwie jedna osoba: doradca restrukturyzacyjny. Ale kto tak właściwie może zostać doradcą restrukturyzacyjnym? 

Przede wszystkim, osoba zainteresowana tymi uprawnieniami musi zdać egzamin państwowy oraz uzyskać licencję Ministra Sprawiedliwości. Trzeba jednak pamiętać, że samo zdanie egzaminu nie wystarczy - po uzyskaniu uprawnień doradca restrukturyzacyjny ma ustawiczny obowiązek dokształcania się i podnoszenia umiejętności – innymi słowy…nauka przez całe życie. 

Aby uzyskać licencję kandydat musi ukończyć studia wyższe z tytułem magistra i wykonując funkcje nałożone przez ustawę prawo upadłościowe lub restrukturyzacyjne – łączyć w jednej osobie specjalistę w dziedzinie prawa, ekonomii, finansów oraz zarządzania. Jednak konieczność posiadania szerokiego zakresu wiedzy prawniczej, o licencję najczęściej ubiegają się o nią prawnicy, ale czy ten zawód otwarty jest jedynie dla nich? Otóż nie. Bardzo dobrze w roli doradcy restrukturyzacyjnego sprawdzą się również ekonomiści. Oni, ze swoim analitycznym sposobem myślenia świetnie spiszą się doradzając w zakresie audytu, planu finansowego oraz proponowanych spłat zadłużenia, tak aby uchronić przedsiębiorstwo w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub w pełnym zakresie przeprowadzić procedury upadłościowe.   

Oprócz kwalifikacji teoretycznych ważne są również te praktyczne, dlatego ustawodawca wymaga 3 letniego doświadczenia w zarządzaniu majątkiem przedsiębiorstwa lub upadłego przedsiębiorstwa w Polsce lub Państwie członkowskim UE lub innego Państwa wymienionego w ustawie. W ten sposób doradca restrukturyzacyjny nie staje się jedynie doradcą-teoretykiem, ale gwarantuje realne doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem potrzebne do tworzenia i wprowadzania planu restrukturyzacji zagrożonych niewypłacalnością przedsiębiorstw lub przeprowadzenia upadłości.

Ponadto, oczywiście musi być obywatelem państwa członkowskiego UE lub państw wymienionych w ustawie, znać język polski, mieć pełną zdolność do czynności prawnych, nie być karanym ani podejrzanym lub oskarżonym za przestępstwa skarbowe i przede wszystkim nie można być wpisanym do rejestru dłużników niewypłacalnych KRS. 

Egzamin na doradcę restrukturyzacyjnego przeprowadzany jest co najmniej dwa razy w ciągu roku (w praktyce są to najczęściej trzy terminy), ma formę pisemną i obejmuje zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii, finansów oraz zarządzania. W szczególności – co oczywiste – uwzględnia specyfikę postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego. 

Praca doradcy restrukturyzacyjnego to niełatwy zawód, pełen kreatywnych rozwiązań, liczb, logiki i znacznej dawki wiedzy, aktualizowanej na bieżąco. Samo teoretyczne podejście nie wystarcza, by w pełni pomagać przedsiębiorstwom wrócić na właściwy tor lub skutecznie i zgodnie z prawem przeprowadzić postępowanie upadłościowe. Potrzeba do tego sporej wiedzy i doświadczenia praktycznego budowanego przez lata… najlepiej na własnych błędach.

Możliwość komentowania jest wyłączona.