Tomasz Diduch. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej w Katowicach.

Prowadzi sprawy o restrukturyzację należności – w szczególności sprawy z zakresu wsparcia dłużników w postępowaniach windykacyjnych – na etapie polubownym, sądowym oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

Dokonuje oceny sytuacji prawnej dłużnika, określa terminy działań naprawczych oraz ustala strategię naprawczą. Bierze udział w procesach negocjacyjnych oraz sporządza ugody z wierzycielami.

Uczestniczył w obsłudze prawnej zarówno wierzycieli, jak i dłużników w postępowaniach sądowych oraz egzekucyjnych, a także w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorstw.

Dotychczasowe doświadczenie zdobywał w kancelariach o zróżnicowanym profilu, gdzie miał okazję poznać specyfikę zawodu adwokata.

Posługuje się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym i językiem rosyjskim w stopniu podstawowym.