Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca restrukturyzacyjny (nr licencji 1252).

Wielokrotnie reprezentowała zarówno wierzycieli, jak i dłużników w procesach sądowych oraz przed organami egzekucyjnymi.

Posiada doświadczenie w doradztwie przy procesach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Reprezentuje członków zarządu spółek w sprawach o pozbawienie prawa do prowadzenia działalności gospodarczej w trybie prawa upadłościowego i naprawczego. Doradza w procesach likwidacyjnych spółek. Reprezentuje osoby fizyczne w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Prowadzi bieżące doradztwo z zakresu restrukturyzacji przedsiębiorstw, optymalizacji procesów biznesowych oraz finansowania działalności gospodarczej.

Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze oraz przed sądem. Doradza członkom zarządów spółek oraz przedsiębiorcom w postępowaniach karnych, karno-skarbowych, a także w zakresie ograniczenia ryzyka popełnienia przestępstw gospodarczych na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej.

Posiada doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sporach sądowych o charakterze transgranicznym.

Posługuje się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym i językiem niemieckim w stopniu komunikatywnym.