Maria Szczyrba. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Prowadzi sprawy o restrukturyzację należności – w szczególności sprawy z zakresu wsparcia dłużników w postępowaniach windykacyjnych – na etapie polubownym, sądowym oraz w postępowaniu egzekucyjnym. Dokonuje oceny sytuacji prawnej dłużnika, określa terminy działań naprawczych oraz ustala strategię naprawczą. Bierze udział w procesach negocjacyjnych oraz sporządza ugody z wierzycielami.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu odszkodowań oraz spraw z zakresu prawa administracyjnego. Uczestniczyła w obsłudze prawnej zarówno wierzycieli, jak i dłużników w postępowaniach sądowych oraz egzekucyjnych, a także w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorstw.

Dotychczasowe doświadczenie zdobywała w kancelariach o zróżnicowanym profilu – komorniczej, notarialnej oraz kilku kancelariach adwokackich i radcowskich, gdzie miała okazję poznać specyfikę każdego z zawodów prawniczych.

Posługuje się językiem angielskim.