Aplikant adwokacki III roku przy Izbie Adwokackiej w Katowicach. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego, handlowego oraz cywilnego – w szczególności z zakresu zobowiązań, dochodzenia roszczeń, a także w postępowaniach komorniczych. Reprezentowała zarówno wierzycieli, jak i dłużników w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.

Zajmuje się prowadzeniem spraw klientów indywidualnych, jak również obsługą podmiotów gospodarczych. Posiada doświadczenie w reprezentacji klientów zarówno przed sądami jak i organami administracji publicznej.

Prowadzi sprawy o restrukturyzację należności – w szczególności sprawy z zakresu wsparcia dłużników w postępowaniach windykacyjnych – na etapie polubownym, sądowym oraz w postępowaniu egzekucyjnym. Dokonuje oceny sytuacji prawnej dłużnika, określa terminy działań naprawczych oraz ustala strategię naprawczą. Bierze udział w procesach negocjacyjnych oraz sporządza ugody z wierzycielami.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w czołowych kancelariach adwokackich na Śląsku.

Posługuje się językiem angielskim.