Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Mediator sądowy.

Posiada doświadczenie w obronie klientów w sprawach karnych i karno-skarbowych. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze oraz przed sądem.

Wielokrotnie reprezentowała zarówno wierzycieli, jak i dłużników w procesach sądowych oraz przed organami egzekucyjnymi. Posiada bogate doświadczenie z zakresu windykacji należności pieniężnych, zabezpieczania należności oraz ograniczenia ryzyka niewypłacalności kontrahentów.

Mec. Aleksandra Gajdeczka jest mediatorem, wpisanym na listę mediatorów sądowych. Prowadzi mediacje pozasądowe oraz te w ramach postępowań sądowych. Aktywnie wykorzystuje umiejętności mediacyjne w ramach postępowań restrukturyzacyjnych - w szczególności w trakcie postępowania o zatwierdzenie układu oraz w trakcie negocjacji gospodarczych.

Posługuje się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym.

Aleksandra Gajdeczka
3.3 (66.67%) 3 głos-ów