Tag Archives: kancelaria spłata rat kredytu

Gdy rodzice płacą raty kredytu w zastępstwie dzieci…

W obrocie wierzytelnościami często można spotkać się z sytuacją, w której członkowie rodziny spłacają raty kredytu wspólnie z dziećmi lub zamiast nich. Niejednokrotnie jest to spowodowane chwilowymi trudnościami z utrzymaniem płynności finansowej kredytobiorcy, rzadziej wynika to zaciągnięcia tego zobowiązania wspólnie przez kilka osób. Regulując zobowiązanie finansowe w zastępstwie członka rodziny nie możemy zapominać o tym,…
Czytaj Więcej