Portfolio Tag: Upadłość transgraniczna

Upadłość transgraniczna

Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie w sprawach z zakresu upadłości transgranicznej, obejmujące w szczególności: - wsparcie przedsiębiorcy-dłużnika ubiegającego się o ogłoszenie upadłości transgranicznej – ocena przesłanek do zgłoszenia wierzytelności, ustalenia państwa właściwego dla rozpoznania wniosku, przygotowanie wniosku, - doradztwo prawne dla dłużnika w transgranicznym postępowaniu upadłościowym, - doradztwo prawne dla wierzyciela w transgranicznym postępowaniu upadłościowym –…
Czytaj Więcej