Portfolio Tag: Upadłość spółek

Upadłość przedsiębiorcza

Kancelaria oferuje obsługę przedsiębiorców w zakresie prawa upadłościowego, obejmującą w szczególności: - wsparcie przedsiębiorcy-dłużnika ubiegającego się o ogłoszenie upadłości układowej lub likwidacyjnej; - doradztwo prawne w postępowaniu upadłościowym – zarówno obejmującym likwidację majątku upadłego, jak również w postępowaniu z możliwością zawarcia układu (przygotowanie propozycji układowych, obsługa procesu zawierania układu na Zgromadzeniu Wierzycieli, zatwierdzenia układu przed…
Czytaj Więcej