Portfolio Tag: Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Proces zmierzający do ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, czyli tzw. upadłości konsumenckiej, od 24 marca 2020r. oparty jest przede wszystkim na przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości w ścisłym reżimie formalnym. Innymi słowy, by uzyskać ogłoszenie upadłości konsumenckiej zobowiązani jesteśmy do dokładnego i pozbawionego jakichkolwiek błędów formalnych (w rozumieniu ustawy) przygotowania wniosku…
Czytaj Więcej