Portfolio Category: Upadłość

Upadłość konsumencka

Proces zmierzający do ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, czyli tzw. upadłości konsumenckiej, od 24 marca 2020r. oparty jest przede wszystkim na przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości w ścisłym reżimie formalnym. Innymi słowy, by uzyskać ogłoszenie upadłości konsumenckiej zobowiązani jesteśmy do dokładnego i pozbawionego jakichkolwiek błędów formalnych (w rozumieniu ustawy) przygotowania wniosku…
Czytaj Więcej

Upadłość przedsiębiorcza

Kancelaria oferuje obsługę przedsiębiorców w zakresie prawa upadłościowego, obejmującą w szczególności: - wsparcie przedsiębiorcy-dłużnika ubiegającego się o ogłoszenie upadłości układowej lub likwidacyjnej; - doradztwo prawne w postępowaniu upadłościowym – zarówno obejmującym likwidację majątku upadłego, jak również w postępowaniu z możliwością zawarcia układu (przygotowanie propozycji układowych, obsługa procesu zawierania układu na Zgromadzeniu Wierzycieli, zatwierdzenia układu przed…
Czytaj Więcej

Upadłość transgraniczna

Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie w sprawach z zakresu upadłości transgranicznej, obejmujące w szczególności: - wsparcie przedsiębiorcy-dłużnika ubiegającego się o ogłoszenie upadłości transgranicznej – ocena przesłanek do zgłoszenia wierzytelności, ustalenia państwa właściwego dla rozpoznania wniosku, przygotowanie wniosku, - doradztwo prawne dla dłużnika w transgranicznym postępowaniu upadłościowym, - doradztwo prawne dla wierzyciela w transgranicznym postępowaniu upadłościowym –…
Czytaj Więcej

Zakaz prowadzenia działalności

Kancelaria   oferuje   kompleksowe  wsparcie   w   sprawach   o   orzeczenie   zakazu prowadzenia   działalności   gospodarczej   oraz   pełnienia   funkcji   członka   rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub  stowarzyszeniu – w   trybie   przewidzianym przez  art.  373  prawa  upadłościowego  i  naprawczego. Kancelaria  oferuje  wsparcie …
Czytaj Więcej