Portfolio Category: Upadłość

Upadłość konsumencka

Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej w procesie zmierzającym do ogłoszenia upadłości (upadłość konsumencka). Wsparcie Kancelarii obejmuje w szczególności: - ocenę istnienia przesłanek formalnych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości - ocenę przyczyn powstania zadłużenia pod kątem możliwości złożenia wniosku, - przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości wraz ze wszystkimi wymaganymi…
Czytaj Więcej

Upadłość przedsiębiorcza

Kancelaria oferuje obsługę przedsiębiorców w zakresie prawa upadłościowego, obejmującą w szczególności: - wsparcie przedsiębiorcy-dłużnika ubiegającego się o ogłoszenie upadłości układowej lub likwidacyjnej; - doradztwo prawne w postępowaniu upadłościowym – zarówno obejmującym likwidację majątku upadłego, jak również w postępowaniu z możliwością zawarcia układu (przygotowanie propozycji układowych, obsługa procesu zawierania układu na Zgromadzeniu Wierzycieli, zatwierdzenia układu przed…
Czytaj Więcej

Upadłość transgraniczna

Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie w sprawach z zakresu upadłości transgranicznej, obejmujące w szczególności: - wsparcie przedsiębiorcy-dłużnika ubiegającego się o ogłoszenie upadłości transgranicznej – ocena przesłanek do zgłoszenia wierzytelności, ustalenia państwa właściwego dla rozpoznania wniosku, przygotowanie wniosku, - doradztwo prawne dla dłużnika w transgranicznym postępowaniu upadłościowym, - doradztwo prawne dla wierzyciela w transgranicznym postępowaniu upadłościowym –…
Czytaj Więcej

Zakaz prowadzenia działalności

Kancelaria   oferuje   kompleksowe  wsparcie   w   sprawach   o   orzeczenie   zakazu prowadzenia   działalności   gospodarczej   oraz   pełnienia   funkcji   członka   rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub  stowarzyszeniu – w   trybie   przewidzianym przez  art.  373  prawa  upadłościowego  i  naprawczego. Kancelaria  oferuje  wsparcie …
Czytaj Więcej