Portfolio Category: Prawo spółek

Prawo spółek

Kancelaria oferuje usługi z zakresu szeroko rozumianego prawa spółek i rynku kapitałowego. Usługi  kancelarii  obejmują  między  innymi:  zakładanie  i  likwidację  spółek, podwyższanie   i     obniżanie   kapitału    zakładowego,     zmiany    statutów, aktów   korporacyjnych,    obsługę    zgromadzeń    wspólników    i   walnych zgromadzeń akcjonariuszy. Kancelaria  oferuje  reprezentację  w  postępowaniach  sądowych  w …
Czytaj Więcej

Compliance

Kancelaria oferuje usługi w zakresie compliance tj. systemu zapewniania zgodności działania przedsiębiorcy z prawem.  Wsparcie  Kancelarii  ma  na  celu zmniejszanie ryzyka złamania przez przedsiębiorcę obowiązującego prawa. Usługi  Kancelarii  z  zakresu  compliance,  obejmują  kontrolę  oraz  wprowadzanie systemów i procedur służących  unikaniu  wszelkich ryzyk prawnych, w  tym  sankcji cywilnych, administracyjnych oraz karnych, ale  także ryzyka strat finansowych oraz…
Czytaj Więcej