Zakaz prowadzenia działalności

Kancelaria   oferuje   kompleksowe  wsparcie   w   sprawach   o   orzeczenie   zakazu prowadzenia   działalności   gospodarczej   oraz   pełnienia   funkcji   członka   rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub  stowarzyszeniu – w   trybie   przewidzianym przez  art.  373  prawa  upadłościowego  i  naprawczego.

Kancelaria  oferuje  wsparcie  dla  członków  zarządów,  członków  rad nadzorczych, a  także  osób  fizycznych  prowadzących  działalność  gospodarczą  na   wszystkich etapach postępowania sądowego.

Obsługa kancelarii obejmuje w szczególności analizę stanu faktycznego sprawy nie tylko pod kątem przesłanek prawnych, ale przede wszystkim przesłanek o charakterze ekonomicznym, które typizują odpowiedzialność określoną art. 373 prawa upadłościowego i naprawczego.

Możliwość komentowania jest wyłączona.