Windykacja należności

Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie wierzycieli w procesie dochodzenia należności na wszystkich jego etapach.

Wsparcie w procesie dochodzenia należności obejmuje między innymi:

- mokreślenie stanu spraw, analiza struktury, wskazanie możliwości i niebezpieczeństw w procesie dochodzenia wierzytelności,

- szacowanie kosztów postępowań egzekucyjnych, sprawdzenie sytuacji prawnej dłużników,

- ocena skuteczności prowadzenia postępowań i dobór odpowiednich środków egzekucyjnych,

- prowadzenie spraw przed sądami wszystkich instancji oraz przed organami egzekucyjnymi,

- reprezentacja wierzycieli jako pokrzywdzonych w sprawach o przestępstwa dłużnicze.

Możliwość komentowania jest wyłączona.