Windykacja międzynarodowa

Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie wierzycieli w dochodzeniu wierzytelności międzynarodowych na każdym z jego etapów.

Kancelaria oferuje wsparcie między innymi w procesie dochodzenia roszczeń w ramach:

- europejskiego nakazu zapłaty (ENZ)

- europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń (EDR),

- europejskiego tytułu egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych (ETE).

Dodatkowo, Kancelaria oferuje wsparcie w procesie dochodzenia roszczeń od

kontrahentów zlokalizowanych poza Unią Europejską.

Możliwość komentowania jest wyłączona.