Upadłość transgraniczna

Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie w sprawach z zakresu upadłości transgranicznej, obejmujące w szczególności:

- wsparcie przedsiębiorcy-dłużnika ubiegającego się o ogłoszenie upadłości transgranicznej – ocena przesłanek do zgłoszenia wierzytelności, ustalenia państwa właściwego dla rozpoznania wniosku, przygotowanie wniosku,

- doradztwo prawne dla dłużnika w transgranicznym postępowaniu upadłościowym,

- doradztwo prawne dla wierzyciela w transgranicznym postępowaniu upadłościowym – zgłoszenie wierzytelności, aktywne poszukiwanie majątku dłużnika, ocena istnienia możliwości odzyskania należności poza postępowaniem upadłościowym,

- doradztwo prawne we wtórnym postępowaniu upadłościowym.

Możliwość komentowania jest wyłączona.