Upadłość konsumencka

Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej w procesie zmierzającym do ogłoszenia upadłości (upadłość konsumencka).
Wsparcie Kancelarii obejmuje w szczególności:
- ocenę istnienia przesłanek formalnych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
- ocenę przyczyn powstania zadłużenia pod kątem możliwości złożenia wniosku,
- przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.
Kancelaria oferuje również wsparcie dłużnika w trakcie całego postępowania obejmujące reprezentację przed sądem, syndykiem oraz podczas rozmów z wierzycielami.

Możliwość komentowania jest wyłączona.