Reprezentacja dłużników

Kancelaria oferuje wsparcie dla dłużników w postępowaniach windykacyjnych – na etapie polubownym, sądowym oraz w

postępowaniu egzekucyjnym.

Usługi obejmują między innymi:

- ocena sytuacji prawnej dłużnika, określenie terminów działań oraz ustalenie strategii naprawczej,

- udział w procesie negocjacyjnym oraz sporządzanie ugód z wierzycielami,

- reprezentowanie dłużników w postępowaniach sądowych na wszystkich jego etapach,

- reprezentowanie dłużników w postępowaniach egzekucyjnych.

Kancelaria udziela również wsparcia w sprawach o przestępstwa dłużnicze.

Możliwość komentowania jest wyłączona.