Prawo spółek

Kancelaria oferuje usługi z zakresu szeroko rozumianego prawa spółek i rynku kapitałowego.

Usługi  kancelarii  obejmują  między  innymi:  zakładanie  i  likwidację  spółek, podwyższanie   i     obniżanie   kapitału    zakładowego,     zmiany    statutów, aktów   korporacyjnych,    obsługę    zgromadzeń    wspólników    i   walnych zgromadzeń akcjonariuszy.

Kancelaria  oferuje  reprezentację  w  postępowaniach  sądowych  w  zakresie art.   299  Kodeksu spółek   handlowych,    tj.   odpowiedzialności   członków zarządów za zobowiązania spółki (także w postępowaniach administracyjnych lub sądowoadministracyjnych art. 116 Ordynacji podatkowej).

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.