Prawo karne

Kancelaria  oferuje  usługi  z  zakresu  obrony  w  sprawach  karnych  oraz  karno-skarbowych, ze  szczególnym  uwzględnieniem  obrony  w s prawach przestępstw gospodarczych.

Wsparcie Kancelarii obejmuje zarówno sprawy o przestępstwa dłużnicze, jak również w  sprawach  tzw.  white-collar  crimes,  a  więc  odpowiedzialności karnej członków zarządu  i  osób  występujących  w  imieniu  przedsiębiorstw,  powstałej  w   związku z  pełnieniem  przez  nich  funkcji  zarządczych.

Kancelaria  oferuje  usługi  członkom  zarządów  spółek  oraz  przedsiębiorcom  w postępowaniach  karnych,  karno-skarbowych,  a także  w  zakresie   ograniczenia ryzyka  popełnienia  przestępstw  gospodarczych  na  każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej.

Możliwość komentowania jest wyłączona.