Compliance

Kancelaria oferuje usługi w zakresie compliance tj. systemu zapewniania zgodności działania przedsiębiorcy z prawem.  Wsparcie  Kancelarii  ma  na  celu zmniejszanie ryzyka złamania przez przedsiębiorcę obowiązującego prawa.

Usługi  Kancelarii  z  zakresu  compliance,  obejmują  kontrolę  oraz  wprowadzanie systemów i procedur służących  unikaniu  wszelkich ryzyk prawnych, w  tym  sankcji cywilnych, administracyjnych oraz karnych, ale  także ryzyka strat finansowych oraz utraty reputacji. W szczególności:

  • analizę dokumentacji formalno-prawnej,
  • analizę umów handlowych, bankowych, najmu, dzierżawy i innych (weryfikacja zapisów, wskazanie ewentualnych niebezpieczeństw, pomoc w renegocjowaniu warunków),
  • analizę i dostosowywanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych (klauzule niedozwolone, umowy lojalnościowe, zakaz konkurencji),
  • tworzenie jednolitego systemu obiegu dokumentów z wykorzystaniem szablonów i wzorów,
  • tworzenie regulaminów, czasu pracy i wynagradzania.

Możliwość komentowania jest wyłączona.