Kiedy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Gdy przedsiębiorstwo napotyka trudności finansowe i traci możliwość regulowania zobowiązań pieniężnych, przedsiębiorcy często nie wiedzą, co robić. Utraciwszy płynność finansową próbują ratować sytuację na różne sposoby, co nie zawsze daje odpowiedni skutek. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest odbierane jako ostateczność i nierzadko okazuje się, że gdy chcą ogłosić upadłość, jest już na to za późno. Tymczasem, wszczęcie postępowania upadłościowego we właściwym czasie pozwala na zminimalizowanie negatywnych skutków niewypłacalności – w tym na tzw. „nowy start”.

Jak więc rozpoznać właściwy moment i podjąć stosowne kroki? Otóż, należy pamiętać, że dłużnik ma na złożenie do sądu wniosku o upadłość 30 dni od momentu wystąpienia jej podstaw. Podstawą zaś jest niewypłacalność. Chodzi tu oczywiście o chwilę, w której dłużnik utracił możliwość spełniania swych zobowiązań pieniężnych. Jest to bardzo trudne do ustalenia, szczególnie w dużych firmach, które mają wielu kontrahentów. W ustawie przewidziane jest domniemanie, że dłużnik staje się niewypłacalny, jeżeli jego opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Upraszczając: gdy upłyną trzy miesiące od momentu, gdy przedsiębiorca miał zapłacić jakąś sumę i nadal nie jest w stanie tego zrobić to oznacza, że znalazł się w stanie niewypłacalności. Od tej chwili ma 30 dni, aby złożyć do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości – jeśli oczywiście chce z tej drogi skorzystać. Można bowiem podjąć również próbę sądowej restrukturyzacji.

Warto pamiętać, że złożenie wniosku o upadłość w terminie jest obowiązkiem przedsiębiorcy. Jeśli go nie dopełni, będzie ponosił odpowiedzialność wobec wierzyciela za swe zaniechania.

ogloszenie upadłości Katowice

Możliwość komentowania jest wyłączona.