Jednoosobowy przedsiębiorco! Złóż wniosek o upadłość!

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie indywidualnej – tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej – jest jedną z najczęstszych form prowadzenia przedsiębiorstwa w Polsce.

Mikro i mali przedsiębiorcy szczególnie upatrzyli sobie tę formę prowadzenia działalności, czego jednak konsekwencją staje się zatarcie granicy pomiędzy tym co „firmowe” a tym co „prywatne”. W rezultacie – gdy pojawiają się problemy finansowe pierwszym krokiem indywidualnego przedsiębiorcy jest zamknięcie działalności, czyli po prostu jej wyrejestrowanie z ewidencji działalności gospodarczej.

Wyrejestrowując działalność gospodarczą przyświeca nam najczęściej myśl o zakończeniu pewnego etapu oraz zapobieżenia dalszemu narastaniu kosztów prowadzonej działalności. Często towarzyszy nam również myśl, że właściwie od chwili wyrejestrowania działalności można rozpocząć naprawę złej kondycji finansowej. Przestajemy być przedsiębiorcą, zyskujemy status konsumenta, decydujemy się na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności – tzw. upadłości konsumenckiej.

Tymczasem, decydując się na likwidację działalności gospodarczej, poprzez jej wyrejestrowanie, narażamy się na ponoszenie znacznych konsekwencji prawnych, które w praktyce mogą doprowadzić do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Bez względu na wysokość posiadanego majątku prowadzonego przez nas przedsiębiorstwa, wysokości posiadanych zobowiązań oraz charakteru prowadzonej działalności – gdy stajemy się niewypłacalni powinniśmy w pierwszej kolejności myśleć o  złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca. Co więcej – powinniśmy to zrobić we właściwym terminie.

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien być zgłoszony nie później niż 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości. Upadłość natomiast ogłasza się w stosunku do dłużnika, który staje się niewypłacalny. Oznacza to, że prowadząc działalność gospodarczą – także w formie indywidualnej działalności gospodarczej - powinniśmy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od dnia, w którym staliśmy się niewypłacalni.

No dobrze – wskaże przedsiębiorca – złożyć wniosek w terminie 30 dni. Opłacić koszty sądowe, które uwzględniając zaliczkę na koszty postępowania sądowego są przecież niemałe. Przecież prowadzę „tylko” jednoosobową działalności. Jaki jest więc sens zgłaszania wniosku o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorcy, skoro i tak upadłość nie zostanie ogłoszona, np. z powodu nie posiadania wystarczającego majątku?

Kluczowe w odpowiedzi na to pytanie stają się regulacje dotyczące upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jeżeli bowiem dokonujemy likwidacji działalności gospodarczej poprzez jej wykreślenie z ewidencji i nawet nie podejmiemy próby ogłoszenia upadłości jako przedsiębiorca narażamy się – w prostej linii - na oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości jako konsument.

Zgodnie z przepisami dotyczącym tzw. upadłości konsumenckiej, sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik – mając taki obowiązek – wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Innymi słowy – jeżeli prowadząc działalność gospodarczą popadam w stan niewypłacalności i zamiast przeprowadzić postepowanie upadłościowe (lub chociażby podjąć próbę przeprowadzenia tego postępowania) zamykam działalność, sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości i to nie zastanawiając się zbytnio nad przyczynami, dla których popadaliśmy w stan niewypłacalności. Niesprawiedliwe? Być może. Jednak tak skonstruowane przepisy obligują przedsiębiorcę (od którego wymaga się większej staranności niż od przeciętnego konsumenta) do złożenia wniosku ogłoszenie swojej upadłości we właściwym terminie, zwiększając tym samym szansę na zaspokojenie wierzycieli.

Co wyżej wskazane przepisy oznaczają w praktyce?  Przede wszystkim to, że tak właściwie, naszą pierwszą myślą, która powinna nam przyświecać z chwilą, gdy pojawiają się problemy z utrzymaniem płynności finansowej jest rozpatrzenie zasadności złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca. Nie likwidacja, nie próby „przeczekania” trudności, nie  wyrejestrowanie działalności – a właśnie złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jeżeli jednak już to zrobiliśmy – nasza działalność jest zlikwidowana i wyrejestrowana bez przeprowadzania postępowania upadłościowego – wciąż mamy szansę na ogłoszenie upadłości konsumenckiej, choć ta droga będzie dużo bardziej wyboista i obarczona ryzykiem porażki. O tym jednak opowiemy Państwu w kolejnym wpisie.

Możliwość komentowania jest wyłączona.