Informacja w związku z COVID-19

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną uprzejmie informujemy, że Kancelaria nie zawiesiła świadczenia przez siebie usług. Nasz sposób pracy uległ jedynie modyfikacjom, by dostosować go do panujących obecnie warunków.

  • Kancelaria jest do Państwa dyspozycji w poniedziałki, środy i piątki na zasadzie dyżurów pełnionych przez wyznaczonych do tego pracowników biur Kancelarii w godzinach 10:00 do 15:00. Prosimy jednakże o wcześniejszą (co najmniej z 30-minutowym wyprzedzeniem) zapowiedź o Państwa zamiarze pojawienia się w biurach Kancelarii. Jest to podyktowane potrzebą zmniejszenia liczby osób jednocześnie przebywających w biurach Kancelarii.
  • pracownicy Kancelarii wykonują zadania zgodnie z dotychczasowymi godzinami swojej pracy, jednakże w większości w trybie zdalnym - ciągłość pracy Kancelarii zapewniona jest dzięki dostępowi do Państwa akt, które były na bieżąco digitalizowane, 
  • spotkania z klientami odbywają się zgodnie z zaplanowanymi wcześniej godzinami i terminami, z tą różnicą, że w przypadku większości Klientów przybrały one formę telekonferencji oraz rozmów telefonicznych - nadal pozostajemy do Państwa dyspozycji w pełnym zakresie. W przypadku braku możliwości odbycia spotkania w formie innej niż bezpośrednia - zachowane są stosowne środki ostrożności, zabezpieczające zarówno Państwa, jak i pracowników Kancelarii przed potencjalnym ryzykiem zakażenia,
  • rozprawy sądowe zostały w większości zniesione z wokand do dnia 31 marca 2020r. Klienci, których ta okoliczność dotyczy zostaną poinformowani o tym fakcie ze stosownym wyprzedzeniem,
  • praca merytoryczna, udzielanie porad prawnych, (wirtualne) spotkania z klientami, wykonywanie zobowiązań sądów, przygotowywanie wniosków oraz inne czynności, składające się na naszą codzienną pracę odbywają się w normalnym trybie. Przygotowywanie i wysyłka pism procesowych odbywa się na normalnych zasadach. Zaplanowane działania w Państwa sprawach nie ulegają opóźnieniom czy zaniechaniu, ponad tym opóźnieniom lub zaniechaniom, które wynikają z ograniczonej możliwości kontaktu bezpośredniego z sądami.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami 32 724 17 18, 784 543 287 (dla południa Polski), 882 158 892 (dla północy Polski) oraz dodatkowo 527 200 224.

Nasze adresy mailowe działają normalnie. Dla przypomnienia wskazujemy główne, tj. adwokat@fixupkancelaria.pl, adwokat@fixupgdansk.pl 

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu.

Adwokat Sandra Duch-Bromis

Możliwość komentowania jest wyłączona.