Category Archives: Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Jednolita praktyka orzekania o upadłości konsumenckiej? Nie ma mowy!

Nowelizacja w zakresie upadłości osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, czyli tzw. upadłości konsumenckiej za nami. Od 24 marca 2020r. towarzyszą nam nowe przepisy i pomimo upływu tak właściwie dopiero 3 miesięcy znanego nam prawie-przedpandemicznego-trybu pracy sądów, to już możemy wysnuć jeden wniosek: nowelizacja nie doprowadziła do ujednolicenia sposobu orzekania o upadłości konsumentów. Jeszcze na…
Czytaj Więcej

Rażące niedbalstwo nadal zmorą upadłości konsumenckiej

Wszechobecny entuzjazm względem znowelizowanego postępowania upadłościowego nadal trwa w najlepsze. Jest w tym pewna doza prawdy, ponieważ sądy zgodnie z naszymi przypuszczeniami orzekają o ogłoszeniu upadłości Dłużnika prawie automatycznie (oczywiście, jak doświadczenie pokazuje – nie we wszystkich sądach tak jest – wręcz można zauważyć, że niektóre sądy zaczynają się prześcigać w absurdalnych oczekiwaniach w zakresie…
Czytaj Więcej

“Dłużnicy się nie zmieniają” czy istnieje osobowość dłużnika?

Cztery typy ludzkich osobowości – sangwinik, choleryk, flegmatyk i melancholik…czy mają wpływ na to, czy i w jaki sposób zaciągamy zobowiązania? Czy ekstrawertyczny charakter ma większy wpływ na zaciąganie przez nas zobowiązań? Na ile zobowiązania są zaciągane wskutek cech naszego charakteru, a na ile sam charakter ulega przeobrażeniom pod wpływem zaciągniętych zobowiązań? Temat wpływu osobowości…
Czytaj Więcej

NAŁÓG XXI WIEKU… UZALEŻNIENIE OD ZACIĄGANIA POŻYCZEK

„Dzień dobry. Jestem Franciszek. Od 3 lat niebiorący... nie biorę kredytów i pożyczek.”  Czy nadmierne zadłużanie się jest chorobą? Nie jest tajemnicą, że alkoholizm, narkomania czy hazard uznane zostały za nałogi wymagające udzielenia wsparcia uzależnionemu. W każdym niewielkim mieście czy gminie znajdziemy ośrodki leczenia alkoholizmu. Społeczne przyzwolenie na pomijanie tej choroby i zamiatania jej pod…
Czytaj Więcej