Blog

Kiedy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Gdy przedsiębiorstwo napotyka trudności finansowe i traci możliwość regulowania zobowiązań pieniężnych, przedsiębiorcy często nie wiedzą, co robić. Utraciwszy płynność finansową próbują ratować sytuację na różne sposoby, co nie zawsze daje odpowiedni skutek. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest odbierane jako ostateczność i nierzadko okazuje się, że gdy chcą ogłosić upadłość, jest już na to za…
Czytaj Więcej

Gdy działalność gospodarcza współmałżonka stanowi przyczynę Twojej niewypłacalności…

Powszechny w Polsce, ustawowy ustrój majątkowy małżeński – popularnie zwany wspólnością majątkową – powoduje szereg konsekwencji w zakresie sytuacji majątkowej małżonka, który zaciąga zobowiązania wspólnie z drugim małżonkiem lub wyraża zgodę na zaciągniecie zobowiązania przez drugiego małżonka. Często zdarza się, w wyniku tych czynności i podjętych decyzji przez jednego z małżonków w czasie trwania małżeństwa,…
Czytaj Więcej

Gdy małżonek ogłosi upadłość…

Ogłoszenie upadłości – zarówno osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej) jak również osoby fizycznej, która działalności nie prowadzi (tzw. upadłość konsumencka) rodzi szereg skutków w odniesieniu do majątku wspólnego małżonków. Charakter konsekwencji ogłoszenia upadłości uzależniony jest w tym wypadku od ustroju majątkowego, jaki posiadają małżonkowie. Ustawowy ustrój majątkowy – tzw. wspólność majątkowa…
Czytaj Więcej

Gdy rodzice płacą raty kredytu w zastępstwie dzieci…

W obrocie wierzytelnościami często można spotkać się z sytuacją, w której członkowie rodziny spłacają raty kredytu wspólnie z dziećmi lub zamiast nich. Niejednokrotnie jest to spowodowane chwilowymi trudnościami z utrzymaniem płynności finansowej kredytobiorcy, rzadziej wynika to zaciągnięcia tego zobowiązania wspólnie przez kilka osób. Regulując zobowiązanie finansowe w zastępstwie członka rodziny nie możemy zapominać o tym,…
Czytaj Więcej