Monthly Archives: sierpień 2020

Jednolita praktyka orzekania o upadłości konsumenckiej? Nie ma mowy!

Nowelizacja w zakresie upadłości osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, czyli tzw. upadłości konsumenckiej za nami. Od 24 marca 2020r. towarzyszą nam nowe przepisy i pomimo upływu tak właściwie dopiero 3 miesięcy znanego nam prawie-przedpandemicznego-trybu pracy sądów, to już możemy wysnuć jeden wniosek: nowelizacja nie doprowadziła do ujednolicenia sposobu orzekania o upadłości konsumentów. Jeszcze na…
Czytaj Więcej

Rażące niedbalstwo nadal zmorą upadłości konsumenckiej

Wszechobecny entuzjazm względem znowelizowanego postępowania upadłościowego nadal trwa w najlepsze. Jest w tym pewna doza prawdy, ponieważ sądy zgodnie z naszymi przypuszczeniami orzekają o ogłoszeniu upadłości Dłużnika prawie automatycznie (oczywiście, jak doświadczenie pokazuje – nie we wszystkich sądach tak jest – wręcz można zauważyć, że niektóre sądy zaczynają się prześcigać w absurdalnych oczekiwaniach w zakresie…
Czytaj Więcej