Monthly Archives: listopad 2017

Praktyki studenckie w Kancelarii

  • praktyki studenckie w kancelarii prawa gospodarczego i upadlosciowego

Czy każda niezapłacona faktura to oszustwo majątkowe…?

„Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.” Opisane w art. 286 Kodeksu karnego przestępstwo należy do przestępstw przeciwko mieniu. Polega…
Czytaj Więcej