Yearly Archives: 2017

Restrukturyzacja… nie tylko przed sądem!

Postępowanie restrukturyzacyjne może zostać przeprowadzone w czterech zdefiniowanych przez ustawodawcę formach: (1) postępowanie o zatwierdzenie układu, (2) przyspieszone postępowanie układowe, (3) postępowanie układowe, (4) postępowanie sanacyjne. Każde z tych postępowań różni się nie tylko wymogami formalnym, lecz również stopniem ingerencji sądu w rozpoznanie sprawy. Postępowanie restrukturyzacyjne nie musi oznaczać wyłącznie sformalizowanej procedury, gdzie każdy ruch…
Czytaj Więcej

Praktyki studenckie w Kancelarii

  • praktyki studenckie w kancelarii prawa gospodarczego i upadlosciowego

Czy każda niezapłacona faktura to oszustwo majątkowe…?

„Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.” Opisane w art. 286 Kodeksu karnego przestępstwo należy do przestępstw przeciwko mieniu. Polega…
Czytaj Więcej

Utracony dowód osobisty ? Jak uniknąć wykorzystania naszych danych i zastrzec dokument tożsamości ?

Utrata dowodu osobistego to nie tylko problem organizacyjny, wypełnianie formularza o wydanie nowego dokumentu i konieczność zrobienia nowego zdjęcia. Utrata dowodu osobistego to poważne ryzyko w zakresie naszego bezpieczeństwa finansowego. Utracony dokument może posłużyć jako dokument identyfikacyjnych przy zaciąganiu pożyczek bankowych. Nie należy poddawać się złudnemu poczuciu bezpieczeństwa, że ryzyko jest niewielkie, bowiem wykorzystanie dokumentu…
Czytaj Więcej